Vi tycker att bemanningsplanering ska vara enkelt. Och det ska inte heller vara tidskrävande.

Bemanningsplanering

Timegrip har flera funktioner som förenklar och effektiviserar bemanningsplaneringen.

Med hjälp av ett stort antal funktioner kan du effektivisera planeringen och få en bra överblick över tidsförbrukning, kostnader och inte minst se om rätt person finns på rätt plats i rätt tid.

Bemanningsplanen kan finjusteras ner på dagar eller gälla för en hel period i taget. När du har gjort en plan du är nöjd med kan den kopieras och återanvändas framöver. Du kan organisera dina anställda i egendefinierade grupper efter ansvarsområden, underavdelningar eller typ av arbetspass.

Gör egna skiftmallar, skriv kommentarer till arbetspass och hantera förfrågningar från dina anställda, i en och samma planeringsbild.

Planen kan visas för en eller flera veckor så att du kan se hela skiftrotationen. Växla mellan olika visningslägen för att se planer och semesterplaner för sig.

 

Bemanningsplan 2 uker, rett

Under hela planeringsprocessen visas information om både timförbrukning och kostnader kopplade till varje anställd och totalt för hela avdelningen samt om planeringen är i enlighet med budget.

När en bemanningsplan är färdig och godkänd finns alla arbetspass tillgängliga i de anställdas app. Alla ändringar som görs uppdateras löpande och du kan informera de anställda när det gjorts ändringar i planen.

Behöver du snabbt bemanna vissa arbetspass? Publicera lediga pass för en eller flera anställda, direkt från mobilen.

Fördel för anställda

  • In- och utstämpling via appen
  • Bemanningslistan uppdateras i realtid
  • Ansök om ledighet, byt arbetspass och se lediga pass i appen
  • Större förutsägbarhet
  • Möjlighet att påverka sina egna arbetsscheman

Fördelar för chefer

  • Enklare planering
  • Återanvänd planen eller den fasta skiftrotationen
  • Få kontroll över ledighetsansökningar
  • Publicera lediga arbetspass
  • Informera anställda om ändringar i arbetsscheman
Se alla funktioner