fbpx

Integritetspolicy for Mobilapp

Timegrip har utvecklat appen Timegrip som är avsedd för företagskunder. Appen tillhandahålls av Timegrip AS utan kostnad och är klar att användas i befintligt skick. Med denna intergritetspolicy vill vi informera besökarna på vår webbplats om hur vi insamlar och behandlar personuppgifter för användara av vår app.

När du änvender vår app godkänner du att dina personuppgifter samlas inn och behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Ändamålet med insamlingen av personuppgifter är att tillhandahålla och förbättra appen. Vi kommer inte att använda eller vidarebefordra dina personuppgifter til tredje part utöver vad som anges i denna integritetspolicy. Innehållet i denna policy gäller både IOS- och Android-versioner av appen, så vidt inte annat anges.

Loggdata

Vi vill informera dig om att vi samlar inn data och uppgifter (med hjälp av produkter från tredje part) från din telefons loggdata om ett fel skulle uppstå i appen, oavsett när du använder den. Dessa loggdata kan innehålla uppgifter så som användarnamnet för appen, enhetens namn, version av operativsystem, hur appen är konfiguerad när vår tjänst används, tid och datum för användingen av tjänesten och annan statistik.

Leverantörer av teknik och tjänester

Vi kan komma att anlita tredjepartsföretag för följande ändamål:

  • Underlätta leveransen av vår tjänst
  • Tilhandahålla tjänesten för vår räkning
  • Utföra servicerelaterade tjänester eller
  • Bistå oss med analyser av hur vår tjänst används

Vi vill informera dig som använder denna app at dessa tredjeparter har begränsad tillgång till dine personuppgifter.Tredjeparter ges tillgång till uppgifterna så att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning. De är dock förpliktade att inte röja eller använda uppgifterna för något annat ändamål.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att ändra denna integritespolicy då och då. Vi kommer att informera dig om ändringarna genom att publicera den nya integritetspolicyn på den här sidan. Vi rekommanderar därför att du besöker denna sida regelbunden. Ändringarna gäller omedelbart efter att de offentliggjorts på den här sidan.

Om du har några frågor eller förslag som rör denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

Timegrip, August 2020.