fbpx

Integritetspolicy

Syfte med denna integritetspolicy är att beskriva vilka personuppgifter som samlas in på vår webbplats. Integritetspolicyn beskriver också hur personuppgifter behandlas i de fall Timegrip är personuppgiftsbiträde, vilket innebär att vi behandlar personuppgifter för våra kunders räkning och enligt deras anvisningar.

Timegrip behandlar uppgifter om kontaktpersoner hos våra kunder. Vi behandlar även personuppgifter om potentiella kunder som till exempel lämnar sina kontaktuppgifter via formulär på vår webbplats eller tar kontakt med oss via e-post.

Dessa personuppgifter innehåller:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Befattning
  • Faktureringsadress

Att samla in och behandla dessa personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna betjäna våra kunder. Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med vid var tid gällande lagar och föreskrifter.

Timegrip samlar inte in känsliga personuppgifter och vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut..

Digital spårning

Timegrip samlar dessutom in information med hjälp av följande digitala spårningstekniker:

  • Cookies. Vi använder oss av cookies på vår webbplats. För mer information, se vår Policy för cookies.
  • Google Analytics. Vi använder Google Analytics-cookies för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen. Timegrip anonymiserar alla IP-adresser innan informationen skickas till Google.
  • Mailchimp. Vi använder Mailchimp för att samla in information för utskick av nyhetsbrev. Alla användare måste ge sitt samtycke innan informationen samlas in.

Du har rätt att när som helst få insyn i vilka personuppgifter som finns lagrade om dig och att få dem raderade. Det enda du i så fall behöver göra är att kontakta oss och begära detta.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter som samlas in i samband med Timegrip Workforce Management beslutas av våra kunder. Det innebär att kunden är personuppgiftsansvarig och Timegrip är personuppgiftsbiträde. Förhållandet mellan parterna och deras respektive ansvarsområden regleras i personuppgiftsbiträdesavtalet.

Eftersom dessa personuppgifter behövs för att avtalet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfyllas ber inte Timegrip om samtycke i samband med att dessa personuppgifter behandlas. Registrerade som vill utöva sina rättigheter ska vända sig till personuppgiftsansvarig.

Timegrip kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på denna sida.

Om du har frågor om integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss på support@timegrip.com/sv eller på telefon +47 46 30 01 00.

Senast uppdaterad September 2018  

.