fbpx

Med anställningsavtal i Timegrip blir jobbet enklare!

Anställningsavtal med e-signering

Elektroniskt signerade anställningsavtal med avtalsarkiv.

I Timegrips avtalsmodul Lifecycle hanterar du enkelt processer för nyrekryteringar och ändringar i anställningsavtal. Lifecycle kvalitetssäkrar att dessa processer genomförs på samma sätt i hela organisationen, och att all nödvändig information sparas på ett och samma ställe. Avtalen sparas i ett arkiv och kan enkelt hämtas fram vid behov.

Lägg till bilagor till anställningsavtalen och få alla dokument signerade i en och samma signeringsprocess.

Modulen tar även hänsyn till, om ett förändrat anställningsvillkor innebär att ett nytt avtal bör skrivas eller om det behövs ett tillägg till det ursprungliga avtalet.

Fördelar för chefer

  • Involvera alla berörda personer
  • Säkerställ att alla processer genomförs på samma sätt inom hela organisationen
  • Spara alla avtal på ett ställe
  • E-signering av avtal
Se alla funktioner