fbpx

Chefer har många arbetsuppgifter att hålla reda på. Lagar ska följas och anställda ska jobba i enlighet med sina anställningsavtal. För att göra det enklare för en avdelningschef att få en överblick innehåller Timegrip ett antal automatiska informationsfunktioner.

Aviseringar och chefsstöd

Aviseringar och chefsstöd

Låt Timegrip hjälpa dig att schemalägga i enlighet med arbetsmiljölagen och andra lagar.

Aviseringar och chefsstöd i Timegrip kan baseras på lagar och regler om exempelvis vilotid mellan arbetspass, eller så kan de baseras på antal timmar i relation till anställningsavtal.

Timegrip kan även informera om onödiga eller oönskade lönetillägg och övertidstimmar som planeras på en viss avdelning.

När man hanterar långtidssjukskrivningar i Timegrip får man som chef automatiskt en påminnelse när det enligt lag ska genomföras uppföljningssamtal.

Se alla funktioner