Säljkampanj, stormöte eller personalfest?

Få en överblick över alla eventer med eventkalendern.

Eventkalender

Eventkalender

Få en överblick över kommande eventer med eventkalendern.

På ett företag kan det kan finnas många uppgifter, aktiviteter och arrangemang att hålla ordning på. Det gäller att bemanningen är rätt planerad när det händer något särskilt.

Säljkampanjer, personalmöten eller årets höjdpunkt, julbordet? Timegripseventkalender hjälper dig att få en översikt.

Eventkalenderen är en funktion som ger en översikt över aktiviteter, arrangemang, kampanjer och möten under året. Eventer kan förses med olika färgkoder och planeras för en eller flera avdelningar.

Om en organisation har en noga planerad årscykel läggs alla eventer inn i  Timegrip i början av året. Avdelningscheferna blir då uppdaterade i förväg och kan planera bemanningen därefter.

Planerade eventer visas i planeringsbilden så att chefen kan justera sin planering utifrån eventer och bemanningsbehov.

Se alla funktioner