fbpx

Norskutvecklade Timegrip levereras som SaaS till butikskedjor i drygt tio länder. Timegrip integreras automatiskt och överför exakta och relevanta data till och från andra kärnsystem, affärsapplikationer och ut till de användare som arbetar med bemanningsplanering, timregistrering och lönehantering.

 

Integrationer

Vi har erfarenhet av och stöd för integration med många olika system.

Timegrips Enterprisekunder efterfrågar enhetliga lösningar, integration mot kärnsystem och affärsapplikationer som innehåller masterdata och produktivitetsdata samt mot inpasserings- och säkerhetssystem. Detta för att öka dataintegriteten och göra det enklare att underhålla och uppdatera data.

Genom en nära och automatiserad integration bidrar Timegrip till att tillgängliggöra data som tidigare varit låsta i separata system. Detta ger butiks- och avdelningschefer korrekta beslutsunderlag när de ska göra bemanningsplaner. Samtidigt ska Timegrip kunna skicka data till stödsystem och kärnsystem som Business Intelligence och datalager, POS-system, HR- och lönesystem. Detta sker genom export och välutformade integrationslösningar.

iStock-1149749384 copy

Timegrips integrationsmotor erbjuder tjänster för både synkron och asynkron dataöverföring genom REST API, JSON, Soap-webbtjänster, FTP(S) med CSV- och XML-filer, samt andra standardiserade och icke-standardiserade filformat och protokoll som HTTP(S) och/eller TCP.

  • Integration med HR-system eller lönesystem för automatisk import av personal-masterdata till Timegriptjänsten.
  • Integration med produktivitetssystem, Business Intelligence-system eller datalager för att hämta data från Timegrip, eller för att visa företagets unika måltal i Timegrip, eller i kombination med data från Timegriptjänsten.
  • Integrationer görs med hänsyn till de funktioner som tredjepartssystemet erbjuder. Det kan ske asynkront med äldre CSV-filer som ”scheduled tasks” eller synkront genom att man använder Timegrips stora API-bibliotek.
Logosky copy
Se alla funktioner