fbpx

Kommunicera enkelt med dina anställda i Timegrip via meddelanden och anslagstavlan.

Kommunikation

Kommunikation

Kommunicera enkelt med dina anställda i Timegrip via meddelanden och anslagstavlan.

Använd Timegrip som företagets kommunikationsplattform och säkerställ att alla dina anställda får samma relevanta information samtidigt.

Som chef kan du skicka meddelanden till dina anställda och de kan också kommunicera sinsemellan.

Meddelanden kan skickas till en eller flera anställda. Om informationen endast gäller en grupp anställda kan du göra egna listor utifrån arbetsuppgifter eller scheman.

Driftsrelaterade meddelanden visas på anslagstavlan. Det går att ange om anslag ska visas senare eller tidsbegränsas så att det alltid endast visas relevant information.

Både meddelanden och anslag skickas som push-notiser och visas i både Timegrip och på Storefront.

Se alla funktioner