Med Timegrip kan du automatiskt jämföra måltal med olika budgetar.

Måltalen visas i både siffror och grafik och bidrar till att du hinner ingripa innan något går åt skogen.

Måltal

Håll koll på produktivitet, lönsamhet och tidsförbrukning

Timegrip sammanställer automatiskt budgetar, bemanningsplaner och faktiska timmar. Sammanställningen presenteras enkelt och översiktligt, både när du planerar och när de faktiska arbetstimmarna är registrerade. Syftet med visningen av måltal är att säkerställa att bemanningsplanen uppfyller företagets krav på lönsamhet och kontroll.

När faktiska arbetstimmar registreras visar Timegrip automatiskt hur din avdelning ligger till i förhållande till planer och budget. Det går därför att vidta korrigerande åtgärder innan periodens slut.

iStock-1039579378 copy
Se alla funktioner