fbpx

I Timegrip ingår ett stort antal fasta automatiska rapporter och urvalsrapporter.

Rapportering

Få detaljerad information om tidsförbrukning, sjukfrånvaro och löner.

Timegrip innehåller en rad rapporter som ger information om lönekostnader, tidsförbrukning, ledigheter och sjukfrånvaro.

Med Timegrips rapportmodul kan du snabbt ta fram de nyckeltal du vill se, för en anställd eller en eller flera avdelningar.

Om du behöver detaljerade löneunderlag, en översikt över sjukfrånvaro eller veta hur många timmar du lagt på att lära upp nyanställda den senaste tiden, då ger rapporterna svar på hur timmarna fördelas på olika aktiviteter.

Alla rapporter kan exporteras till Excel

Reports 2
Se alla funktioner