fbpx

Med Timegrips poolfunktion kan du publicera lediga arbetspass till flera anställda.

TGPool

Med TGPool kan anställda ta emot info om lediga arbetspass från flera avdelningar, utan geografiska begränsningar.

Med Timegrips poolfunktion, TGPool, kan du snabbare bemanna lediga skift så att resurserna utnyttjas bättre.

Anställda kan anmäla sig till och abonnera på lediga arbetspass på andra avdelningar än den de vanligtvis jobbar på. Utan några geografiska begränsningar. De anställda kan utifrån sina egna behov och var de befinner sig, ange om de vill eller inte vill ta emot aviseringar.

Med hjälp av TGPool når chefer ut till fler anställda när det behövs mer personal till något arbetspass. Genom att de anställda tillåts jobba på flera olika avdelningar förenklas schemaläggningen och behovet av extrapersonal minskar.

Du kan se vilka som för närvarande är anmälda för din avdelning och kan publicera lediga arbetspass från både datorn och appen.

Social networking concept

Fördelar för anställda

  • Få information om lediga arbetspass från flera avdelningar
  • Inga geografiska begränsningar
  • Arbeta mer vid behov

Fördelar för chefer

  • Fler tillgängliga anställda
  • Minskat behov av extrapersonal
  • Enklare schemaläggning
Se alla funktioner