fbpx

Med timkonton i Timegrip kan du och dina anställda få kontroll över att instämpade timmar matchar avtalade timmar.

Timkonto

Få full kontroll på de anställdas plus- och minustid.

Med timkonto i Timegrip får du full kontroll på de anställdas plus- och minustid. Vi erbjuder olika typer av timekonto-inställningar.

Inarbetad tid kan sparas eller utbetalas direkt med ordinarie lön.

Se alla funktioner