fbpx

Varför Timegrip?

Idén till Timegrip kläcktes våren 2005. De tre affärspartnerna, grundaren Torstein Hellesøy med 15 års erfarenhet från detaljhandel, Gaute Asserson med examen i teknik och produktutveckling, och Sigmund Lange med stor chefserfarenhet, frågade sig: ”Varför har ingen gjort ett webbaserat system som gör att det går att sammanställa scheman och timlistor för butiker eller butikskedjor?”

De utvecklade konceptet med målet att skapa en webbtjänst för att optimera bemanningen inom detaljhandeln. En tjänst som skulle ge avdelnings- och butikschefer en enklare arbetsdag genom att de kunde förekomma och få kontroll över personalkostnaderna innan problem uppstod.

Efter många och långa kvällar av programmering på Gautes dator hade de en färdig prototyp. Den första pilotkunden började använda tjänsten hösten 2005. Pilotprojektet gjorde Voice Norge AS till Timegrips första kund, och de är kunder än i dag. Det var så det började och den 1 januari 2006 såg Timegrip AS dagens ljus.

Sedan dess har vi aldrig blickat bakåt …