Vår populära app innehåller funktioner för både anställda och chefer. Utför dina dagliga uppgifter – direkt från mobilen.

App

Låt dina anställda stämpla in och ut på jobbet och hantera viktiga uppgifter direkt i mobilen.

Glöm föråldrade stämpelklockor och manuella timlistor. Med Timegrip kan dina anställda stämpla in och ut från jobbet via mobilen. En angiven geografisk koordinat gör att de anställda måste befinna sig inom en viss radie från arbetsplatsen för att kunna stämpla in, vilket gör att chefen kan vara säker på att instämplingen är korrekt.

Vår app ger dina anställda full kontroll över sitt kommande arbetsschema och vilka de ska jobba ihop med. Alla ändringar uppdateras löpande.

I en hektisk vardag måste man kunna utföra dagliga uppgifter i farten.

Glöm mejl och post it-lappar med ledighetsansökningar och önskemål om arbetspassbyten. När de anställda kan lämna in önskemål om semester, frånvaro och byte av arbetspass direkt via appen får chefen en bra överblick när planeringen ska göras. Anställda kan ställa sig till förfogande för fler arbetspass och svara på publicerade lediga pass.

Appen hjälper chefen att få en översikt och administrera arbetsdagen på ett smidigare sätt. Behöver du snabbt bemanning till vissa arbetspass? Publicera lediga arbetspass via mobilen. Du kan också hantera förfrågningar om frånvaro, semester och önskemål om byten.

girl with app

Fördel för anställda

  • In- och utstämpling via appen
  • Uppdaterat schema
  • Korrekt lön
  • Be om byte av arbetspass, frånvaro och semester
  • Kommunicera med kollegor

Fördelar för chefer

  • Publicera lediga arbetspass
  • Hantera ledighetsansökningar
  • Skicka meddelanden och informationsanslag
Se alla funktioner