fbpx

Tycker du att frånvarohantering är komplicerat? Handtera semester och frånvaro. Sjukfrånvaro och uppföljning beräknas automatiskt med Timegrip.

Frånvarohantering

Hantera semester och frånvaro. Sjukfrånvaro och uppföljning beräknas automatiskt med Timegrip.

Semester, tjänstledighet och annan frånvaro, både avlönad och oavlönad, hanteras enkelt med Frånvarohantering.

Med Timegrip behöver du inte längre räkna ut egenrapporterade sjukdagar, återfall och vad du som arbetsgivare ska bekosta eller inte. Timegrip beräknar sjukdagar automatiskt i enlighet med sjukersättningsregler och om ert företag behöver stöd för att förebygga sjukfrånvaro finns det funktioner för det.

Full kontroll med automatiskt rapportering

Du informeras automatiskt om en viss sjukfrånvaro behöver hanteras eller om uppföljningssamtal behöver genomföras.

Genom att lägga in semestersaldo för alla anställda vid årets start får du kontroll på antalet använda semesterdagar, och hur många dagar varje anställd har kvar.

Du kan ta fram rapporter som visar hur stor frånvaron är på företaget, och vilken sorts frånvaro det är fråga om.

 

Fördelar för chefer

  • Ingen manuell uträkning av sjukdagar
  • Få påminnelser om obligatoriska uppföljningssamtal med anställda
  • Få kontroll över egenanmälda sjukdagar
Se alla funktioner