Lägg enkelt in budgetar i Timegrip och ha dem till hands när du planerar och följer upp verksamheten.

Budget

Importera omsättning, löner och timbudgetar till Timegrip och ta fram måltal automatiskt.

I Timegrip kan du importera budgetar som är relevanta för bemanningsplaneringar och uppföljningar. Budgetar kan antingen importeras från en fil eller genom att använda integrationer.

Exempel på ofta använda budgetar är omsättnings-, lönekostnads- och timbudgetar.

Timegrip har även en särskild budgeteringsmodul för dem som vill utforma lönekostnads- och timbudgetar i Timegrip. Budgetar kan återanvändas i Timegrip och exporteras till andra system.

iStock-1142340674 copy (1)
Se alla funktioner