fbpx

Timegrip er et program för schemaläggning. Vi tycker att schemaläggning för butik, lager och restaurang ska vara enkelt. Det ska inte heller vara tidskrävande. Med Timegrips schemaläggning får de anställda sitt arbetsschema och sin stämpelklocka i en mobilapp.

Schemaläggning

Schemaläggning – Ett effektivt sätt för planering och organisering

Timegrip har flera funktioner som förenklar och effektiviserar schemaläggningen.

Med hjälp av ett stort antal funktioner kan du effektivisera schemaläggningen och få en bra överblick över tidsförbrukning, kostnader och inte minst se om rätt person finns på rätt plats i rätt tid.

Schemaläggningen i detalj: finjustera, kopiera och organisera för att hålla ordning på ditt arbetsliv

I detalj handlar schemaläggning om att finjustera, kopiera och organisera i syfte att hålla ordning på ditt arbetsliv. En effektiv schemaläggning kan till synes förvandla kaos till ordning, vilket är till stor hjälp i att spara tid och effektivisera processer. Ett starkt schema hjälper till att förenkla flödet av uppgifter och därmed minska stressen genom att tydligt indikera varje skift.

Du kan organisera dina anställda i egendefinierade grupper efter ansvarsområden, underavdelningar eller typ av arbetspass. Med dagens system blir det dessutom enkelt att kopiera tidigare scheman och tillämpa dem på kommande datum vilket drastiskt minskar angiven tid för planering. Rätt schemaläggning går hand i hand med förmågan att effektivt organisera ditt arbetsliv. Så, att bemästra konsten av systematisk schemaläggning kan betyda enorm skillnad för ditt arbetsliv. I slutändan, det är detaljerna i schemaläggningen som kommer att avgöra framgången och produktiviteten i ditt dag till dag arbetsliv.

Spara tid: Hur effektiv schemaläggning kan optimera din tidsanvändning

Schemaläggning är ett otroligt effektivt verktyg för att optimera tidsanvändning och sparar tid. Gör egna skiftmallar, skriv kommentarer till arbetspass och hantera förfrågningar från dina anställda, i en och samma planeringsbild.

Glöm aldrig att ett starkt system för schemaläggning kan göra dig mer produktiv och effektiv. Med rätt system kan schemaläggning faktiskt bli din bästa vän.

Hela skiftrotationen

Schemaet kan visas för en eller flera veckor så att du kan se hela skiftrotationen. Växla mellan olika visningslägen för att se schema och semesterschema för sig.

 

Bemanningsplan 2 uker, rett

Arbetsschema: Nyckeln till balanserad och effektiv schemaläggning

Under hela schemaläggningen visas information om både tidsförbrukning och kostnader kopplade till varje anställd och totalt för hela avdelningen samt om schemaet är i enlighet med budget.

När et schema är färdig och godkänd finns alla arbetspass tillgängliga i de anställdas app. Alla ändringar som görs uppdateras löpande och du kan informera de anställda när det gjorts ändringar i schemaet.

Behöver du snabbt bemanna vissa arbetspass? Publicera lediga pass för en eller flera anställda, direkt från mobilen.

FAQ

Q: Vilka fördelar finns det med korrekt schemaläggning?
A: Korrekt schemaläggning förbättrar arbetseffektiviteten, minskar stress och dubbelarbete, och ger större flexibilitet. Den hjälper också till att optimera användningen av tid, vilket leder till högre produktivitet och minskade kostnader.
Q: Hur kan genomtänkt schemaläggning påverka min verksamhet?
A: Genom att effektivisera processen i din verksamhet, kan du snabbare genomföra uppgifter, förbättra produktionseffektiviteten och påskynda arbetshastigheten. Det kan leda till en mer balanserad arbetsmiljö och ökad medarbetarnöjdhet.
Q: Vad är nyckeln till en balanserad och effektiv schemaläggning?
A: Nyckeln till en bra schemaläggning ligger i ett välplanerat och nyskapande system. Det bör innefatta allt du gör, och ger dig möjlighet att planera och organisera dina arbetsuppgifter effektivt.
Q: Hur kan schemaläggning bidra till att öka medarbetarnas tillfredsställelse?
A: Genom att ta hänsyn till medarbetarnas behov och önskemål vid schemaläggning, kan du förbättra deras arbetsmoral och produktivitet. Att göra det möjligt för medarbetare att planera sina personliga åtaganden runt sina arbetsdagar kan också förbättra deras nöjdhet.
Q: Vilka fördelar har chefer av effektiv schemaläggning?
A: Effektiv schemaläggning hjälper chefer att hålla ordning på personalens arbetstider och planer. Det frigör också tid för dem att fokusera på att driva verksamheten framåt och koncentrera sig på strategiska initiativ istället för dagliga administrativa uppgifter.

Fördel för anställda

  • In- och utstämpling via appen
  • Schemaet uppdateras i realtid
  • Ansök om ledighet, byt arbetspass och se lediga pass i appen
  • Större förutsägbarhet
  • Möjlighet att påverka sina egna arbetsscheman

Fördelar för chefer

  • Enklare schemaläggning
  • Återanvänd planen eller den fasta skiftrotationen
  • Få kontroll över ledighetsansökningar
  • Publicera lediga arbetspass
  • Informera anställda om ändringar i schemaen
Se alla funktioner