Timegrip er et program för schemaläggning. Vi tycker att schemaläggning för butik, lager och restaurang ska vara enkelt. Det ska inte heller vara tidskrävande. Med Timegrips schemaläggning får de anställda sitt arbetsschema og sin stämpelklocka i en mobilapp.

Schemaläggning

Schemaläggning

Timegrip har flera funktioner som förenklar och effektiviserar schemaläggningen.

Med hjälp av ett stort antal funktioner kan du effektivisera schemaläggningen och få en bra överblick över tidsförbrukning, kostnader och inte minst se om rätt person finns på rätt plats i rätt tid.

Schemaet kan finjusteras ner på dagar eller gälla för en hel period i taget. När du har gjort et schema du är nöjd med kan den kopieras och återanvändas framöver. Du kan organisera dina anställda i egendefinierade grupper efter ansvarsområden, underavdelningar eller typ av arbetspass.

Gör egna skiftmallar, skriv kommentarer till arbetspass och hantera förfrågningar från dina anställda, i en och samma planeringsbild.

Schemaet kan visas för en eller flera veckor så att du kan se hela skiftrotationen. Växla mellan olika visningslägen för att se schema och semesterschema för sig.

 

Bemanningsplan 2 uker, rett

Under hela schemaläggningen visas information om både tidsförbrukning och kostnader kopplade till varje anställd och totalt för hela avdelningen samt om schemaet är i enlighet med budget.

När et schema är färdig och godkänd finns alla arbetspass tillgängliga i de anställdas app. Alla ändringar som görs uppdateras löpande och du kan informera de anställda när det gjorts ändringar i schemaet.

Behöver du snabbt bemanna vissa arbetspass? Publicera lediga pass för en eller flera anställda, direkt från mobilen.

Fördel för anställda

  • In- och utstämpling via appen
  • Schemaet uppdateras i realtid
  • Ansök om ledighet, byt arbetspass och se lediga pass i appen
  • Större förutsägbarhet
  • Möjlighet att påverka sina egna arbetsscheman

Fördelar för chefer

  • Enklare schemaläggning
  • Återanvänd planen eller den fasta skiftrotationen
  • Få kontroll över ledighetsansökningar
  • Publicera lediga arbetspass
  • Informera anställda om ändringar i schemaen
Se alla funktioner