Är ni skyldiga att kunna visa upp personalanliggare? Då ingår den funktionen i alla Timegrips leveranser.

Personallistan är digital och uppfyller alla krav.

Personalanliggare

Personalanliggare

Alltid uppdaterade personallistor.

Inom vissa branscher är det ett krav att kunna visa upp personalanliggare. Personanliggaren  innehåller en översikt över vilka som är i tjänst och när. Om du har en restaurang, frisersalong, bilverkstad eller skönhetssalong är du skyldig att kunna redovisa personalanliggare för skattemyndigheten.

 

Personalliste

Personalanliggaren uppdateras när en anställd stämplar in och ut på arbetsplatsen. Personalanliggaren uppfyller alla krav på vad den ska innehålla: när en anställd stämplar in och ut på arbetet, företagets namn och organisationsnummer samt den anställdas namn.

Personnumren är dolda och visas endast när personallistan låses upp.

Alla anställda kan vid behov öppna personalanliggaren med hjälp av en kod samt skriva ut den.

Fördelar för anställda

  • Inga personallistor behöver uppdateras manuellt
  • Enkelt att visa upp personalanliggaren vid en kontroll även när chefen inte är på plats

Fördelar för chefer

  • Ingen risk för felaktiga personalanliggare
  • Säkerställer uppdaterade personalanliggare vid kontroll
  • Säkerställer att information kan visas upp även om chefen inte är på plats
Se alla funktioner