fbpx

Med tidrapportering i Timegrip får du en fullständig rapport över timmarna och korrekta löneunderlag. De anställda får stämpelklocka i mobilen.

Tidsregistrering och tidrapportering

Tidsregistrering och tidrapportering

Är du trött på timlistor i Excel och att räkna ut vad dina anställda ska ha i lön? Låt Timegrip göra jobbet.

Med Tidrapportering i Timegrip slipper du

  • Svåröverskådliga timlistor
  • Manuellt arbete.

Med tidrapportering i Timegrip stämplar de anställda in på jobbet antingen via Timegripappen eller en webbsida på arbetsplatsen. Med hjälp av geolokalisering måste de anställda vara fysiskt på plats på jobbet för at kunna stämpla in via appen. Detta säkerställer att in- och utstämpling sker korrekt, samtidigt som timantal och lönetillägg beräknas automatiskt.

All inregistrerad tid kan vid behov justeras och korrigeras med olika aktivitetskoder så att lönen blir korrekt.

Lönekörning har aldrig varit enklare

När alla timmar har kontrollerats och godkänts överförs löneunderlaget till lönesystemet, antingen manuellt eller via en integration mot ert lönesystem. Alla timmar, övertidsersättningar och lönetillägg beräknas automatiskt – helt enkelt.

Dagsoversikt copy

Fördel för anställda

  • Enkel in- och utstämpling
  • Skriv kommentarer till chefen
  • Korrekt lön

Fördelar för chefer

  • Slipp manuellt arbete
  • Korrekt tidsregistrering
  • Kontroll över frånvaro, ledighet och sjukfrånvaro
  • Se avvikelser mellan planerad och faktisk arbetstid
  • Enkel överföring till lönesystem
Se alla funktioner