Med timregistrering i Timegrip får du en fullständig översikt över timmarna och korrekta löneunderlag,

Timregistrering

Timregistrering

Är du trött på timlistor i Excel och att räkna ut vad dina anställda ska ha i lön? Låt Timegrip göra jobbet.

Med timregistrering i Timegrip slipper du svåröverskådliga timlistor och manuellt arbete.

De anställda stämplar in på jobbet antingen via Timegripappen eller en webbsida på arbetsplatsen. Med hjälp av geolokalisering säkerställs att de anställda är fysiskt på plats på jobbet när de stämplar in via appen. Detta säkerställer att in- och utstämpling sker korrekt, samtidigt som timantal och lönetillägg beräknas automatiskt.

All inregistrerad tid kan vid behov justeras och korrigeras med olika aktivitetskoder så att lönen blir korrekt.

När alla timmar har kontrollerats och godkänts överförs löneunderlaget till lönesystemet, antingen manuellt eller via en integration mot ert lönesystem. Alla timmar, övertidsersättningar och lönetillägg beräknas automatiskt – lönekörning har därför aldrig varit enklare.

Dagsoversikt copy

Fördel för anställda

  • Enkel in- och utstämpling
  • Skriv kommentarer till chefen
  • Korrekt lön

Fördelar för chefer

  • Slipp manuellt arbete
  • Korrekt timregistrering
  • Kontroll över frånvaro, ledighet och sjukfrånvaro
  • Se avvikelser mellan planerad och faktisk arbetstid
  • Enkel överföring till lönesystem
Se alla funktioner