fbpx

Hanne Markussen Eek - CEO Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals

Vi ligger i framkant i stället för att släpa efter och vi har sparat otroligt mycket tid på all den automatisering och det chefsstöd som Timegrip ger oss.

Franzefoss Minerals är Norges ledande kalkbrytningsföretag och har ett stort fokus på miljön. Genom ett hållbart utnyttjande av våra kalk- och dolomitförekomster tillför vi samhället kvalitetsprodukter anpassade till våra marknader.

Franzefoss Minerals består i dag av fyra produktionsanläggningar, säljavdelning, koncernstab och koncernledning. Franzefoss Minerals är också moderbolag till Verdalskalk och NorFraKalk.

Franzefoss Minerals har en stor maskinpark, flera produktionsanläggningar och avancerad logistik som drivs och förvaltas i enlighet med en rad kvalitetskrav. Franzefoss Minerals är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Cirka 200 yrkeskunniga medarbetare tillverkar och levererar samhällskritiska produkter och tjänster med hänsyn till miljön och med en resursförvaltning som överensstämmer med vårt samhällsuppdrag.

Upphandling

Franzefoss Minerals hade tidigare manuella timlistor som fungerade som ett tidsregistreringssystem. Det ledde till att det uppstod en mängd fel som det var svårt att följa upp och förbättra.Vi inledde därför en formell process för att upphandla ett tidsregistreringssystem och en av dem som bjöds in att lämna anbud var Timegrip. De utmärkte sig tidigt i processen med sitt stora engagemang och de var villiga att testa ett nytt kundsegment – industriföretag.

När man ska anpassa en standardprodukt till en ny värdekedja eller bransch krävs det att man kan skaffa sig en överblick och ”översätta” befintlig kunskap till nya områden – och det kan Timegrip. Det var helt avgörande för oss när vi valde leverantör av tidsregistreringssystem. Vi är ett 100 år gammalt industriföretag med lång tradition av att utforma specialrutiner, specialavtal och anpassade system. Då behöver vi leverantörer som är offensiva, uthålliga och har goda grundkunskaper så att de kan förstå nya värdekedjor och verksamheter.

Implementering

Vi valde att satsa på en anpassad Timegriptjänst med flera integrationer och datautbyte med våra andra kärnsystem.

När vi skulle införa lösningen guidade Timegrips professionella konsulter oss genom de olika faserna. Det var viktigt för oss att Timegrip kunde ”prata” med våra övriga personalstyrsystem så att vi fick en sömlös överföring av data. Detta lyckades och det ger både nya och befintliga system ett högre värde.

Projektet levererades enligt avtal och med hänsyn till de riskprognoser som gjordes under projektets gång,  och Timegrip fungerade som en mycket bra rådgivare.

Regelefterlevnad

Innan vi skaffade Timegrip hade vi alltid en känsla av att lönerna inte blev korrekt beräknade och att det fanns lokala variationer i hur man tolkade våra komplicerade kollektivavtal.

Alla kollektivavtal är nu inlagda i Timegrips löneberäkningsfunktion och det finns varningar och blockeringar för vad som är tillåtet att göra och inte.

Det gör systemet pålitligt på alla nivåer inom vår organisation. Det blir aldrig några diskussioner om hur regler eller siffror ska tolkas och vi behöver i princip aldrig korrigera några löner.

Vi ligger i framkant i stället för att släpa efter och vi har sparat otroligt mycket tid på all den automatisering och det chefsstöd som Timegrip ger oss.

Effektivitet

Våra fantastiska medarbetare på Franzefoss Minerals har spetskompetens inom olika områden inom gruvbrytning. I och med att vi infört Timegriptjänsten och appen har vi tagit ett stort kliv in i framtiden eftersom det nu är enklare att kommunicera med och involvera medarbetarna i verksamheten.

Tidskrävande arbetsuppgifter som att bemanna tre skift, fartygslastning och andra extrauppgifter som är kopplade till vår kärnverksamhet har förenklats och blivit lättare att kommunicera ut till medarbetarna. Tydligare scheman och dokumenterade och digitala timlistor har inneburit ett stort lyft för förutsägbarheten och minskat felprocenten när vi kör löneutbetalningarna.

Norsk.

Som norsk industriaktör är det särskilt trevligt att Timegrip, trots sitt internationella namn och sina framgångar, är ett 100 procent norskt företag vars teknik utvecklas och hanteras i Norge. Att välja norskt är viktigt för oss med hänsyn till service, uppföljning, språk och inte minst förståelsen för den norska lönemodellen.

Hanne Markussen Eek

CEO – Franzefoss Minerals

Franzefoss-17

Copyright (c) Nordfra.no /Michael Ulriksen https://www.nordfra.no/aktuelt/franzefoss-minerals/