fbpx

Sønstebøtunets köpcentrum

Med Timegrip ägnar vi bara en bråkdel av tiden åt löner jämfört med tidigare och den är enkel att använda.

Sønstebøtunet startade som en liten butik för 90 år sedan och har sedan dess utvecklas till ett köpcentrum med en yta på 7 500 m2. Vi är en helhetsdestination med koncept för alla i familjen. Allt från sport, dagligvaror, systembolag och kläder för alla tillfällen till allt man kan behöva där hemma. Alla koncept drivs av en och samma organisation, lokalt här hos oss.

Vi är ett annorlunda köpcentrum som ligger mitt i Bø centrum. Endast fem minuter med bil från Bø Sommarland.

Välkommen till vår trevliga handelsplats.

Utmaningarna

Vi har många avdelningar och olika butiker som vi både sköter bokföring och löneutbetalningar åt. Det sätt vi jobbade på tidigare var väldigt personberoende och sårbart. Om någon var sjuk stannade allt upp. Vi använde pappersscheman och Excelark som vi behövde fixa och greja med, och det var väldigt tidskrävande. Manuella arbetsscheman gjordes i Excel. Eftersom medarbetarna kunde jobba på flera avdelningar och i olika butiker, blev det hela väldigt tungrott och vi hade dålig kontroll.

Jag ville digitalisera detta för att få bort sårbarheten i våra processer och för att effektivisera verksamheten. Vi tittade på många system, men vi kände inte att något uppfyllde våra behov. Vi kontaktade Timegrip efter att ha pratat med Eurosko-kedjan som var väldigt nöjda med deras system.

Att jobba ihop med Timegrip blev väldigt spännande. Vi beskrev våra behov och kände oss genast förstådda.

Timegrip hade det mesta klart för sig, särskilt detta att det skulle gå att jobba på olika avdelningar, utforma fungerande scheman och få kostnader automatiskt fördelade på rätt kostnadsställe för löner och bokföring.

Efter att vi infört Timegrip lägger vi bara en bråkdel av tiden på löner jämfört med tidigare.

Vad som kanske är ännu viktigare är att avdelningscheferna har fått möjlighet att ta ansvar för alla timmar. Det är en utmaning de verkligen har tagit itu med och de gör ett fantastiskt jobb med både schemaläggning och timmar. Det är nästan som att det har blivit en sport och de märker att de kan ta hand om sin egen avdelning och själva lösa problem.

Nu när vi har använt Timegrip ett tag  kan vi konstatera att lösningen har ytterligare ett mervärde i och med att vi kan jämföra historiska siffror och budgetar. Allt blir så tydligt och det är ingen tvekan om att vi har kunnat spara lönekostnader.

Timegrip-appen

Mobilappen har involverat medarbetarna i verksamheten på ett helt annat sätt än tidigare. De är nu helt uppdaterade på när och var de ska jobba. Medarbetarna är kanske de som är nöjdast. De behöver inte längre skriva egna timlistor, vilket är väldigt bekvämt.

Timegrip Standard ger stor flexibilitet. Tjänsten kan anpassas till vår löneberäkningsmetod. Alla beräkningar av lönetillägg, övertidsersättning och raster blir väldigt exakta. Det är jag väldigt nöjd över.

Timegrip Standard är enkelt att lära sig och använda. Jag köpte in en halvdagskurs med en Timegripinstruktör här hos oss för alla våra anställda. Instruktören kunde systemet bra, hon visade stor förståelse för vår driftsform och kunde snabbt anpassa budskapet till de olika rollerna och nivåerna hos oss.

Lösningen fungerar bra, allt flyter på så att vi kan ägna tiden åt annat.

Anita Storhaug, Ekonomi- och löneansvarig – Sønstebøtunet

Følg oss her:

www.visitbo.no/sonstebotunet