Timegrip Standard

Timegrip Standard är tjänsten för dig som vill ha många bra funktioner. Standard har stöd för ett antal olika kollektivavtal och löneregler för korrekt beräkning av lön, tillägg och övertidsersättning.

Oavsett om du har ett litet kafé eller leder en större organisation med många avdelningar så kommer du snabbt igång med Timegrip Standard och får full kontroll och översikt över bemanningsplaner, timförbrukning och lönekostnader.

Timegrips app förenklar arbetsdagen för både anställda och chefer. I appen visas uppdaterade bemanningsscheman så att dina anställda vet när och var de ska jobba. Kommunicera med dina anställda och utför dina dagliga arbetsuppgifter – direkt från mobilen.

Timegrip Standard innehåller alla funktioner du behöver för att effektivisera bemanningsplaneringen, timregistreringen och inte minst löneberäkningen. Eftersom uppgifterna kan exporteras till ert lönesystem kan ni automatisera hela löneprocessen, vilket gör att ni kan spara mycket tid och pengar.

Ansatt Leder

Fördelar för anställda

  • In- och utstämpling via appen
  • Arbetsscheman uppdateras i realtid
  • Ansök om ledighet, byt arbetspass och se lediga pass i appen
  • Kommunicera med kollegor via appen

Fördelar för chefer

  • Komplett system för bemanningsplanering och timregistrering
  • Enkel löneberäkning
  • Utför dagliga uppgifter i appen
  • Håll koll på måltal

Funktioner i Timegrip Standard.

Timegrip mobilapp för iPhone och Android

Låt dina anställda få stämpelklocka i mobilen. Stämpla in och ut på jobbet i mobil app...

Tidsregistrering och tidrapportering

Är du trött på timlistor i Excel och att räkna ut vad dina anställda ska ha i lön?...

Kommunikation

Kommunicera enkelt med dina anställda i Timegrip via meddelanden och anslagstavlan.

TGPool

Med TGPool kan anställda ta emot info om lediga arbetsplats från flera avdelningar, utan...

Personalliggare

Alltid uppdaterade personallistor.

Schemaläggning

Timegrip har flera funktioner som förenklar och effektiviserar schemaläggningen.