fbpx

XXL använder Timegrip i flera länder

Timegrip ger oss full kontroll och information om vilka som är schemalagda var och när, samtidigt som vi kan sköta driften utifrån de faktiska timmar som registrerats och de kostnader som är kopplade till personal.

Våra moderna centrallager i Norge och Sverige är högteknologiska och en del av vår försäljningsverksamhet. För att öka vår konkurrenskraft och lyckas på denna tuffa marknad försöker vi hela tiden minska kostnaderna och öka produktiviteten.

Vi investerar i datasystem och annan teknik, plockredskap och nya transportmedel. Allt för att medarbetarna ska kunna jobba så effektivt som möjligt med både varumottagning och utlämning. Vi sköter leveranser till våra webbutikskunder samtidigt som vi utför de vanliga leveranserna till alla våra varuhus.

En bra och effektiv schemaläggning är viktigare än någonsin, eftersom en korrekt och effektiv bemanning är nyckeln till framgång. Vi använder Timegrip i alla våra varuhus och centrallager i Norden.

Vi kan enkelt se hur många timmar som arbetas på de olika avdelningarna och vi har därför full kontroll på kostnaderna i realtid. Vi kan snabbt och enkelt öka bemanningen genom att publicera ut lediga arbetspass till kvalificerad personal vid exempelvis säsongsvariationer.

Frånvaro och uppföljning av sjukfrånvaro

Timegrip har gett oss en helt unik möjlighet att få kontroll över inte planerad frånvaro. Vi kan upptäcka avvikelser, nya trender och se vilka avdelningar det gäller.  Det gör att vi tidigt kan identifiera orsaker och sätta in riktade åtgärder.

Vi kan omorganisera samt förändra processer och rutiner för att minska frånvaron. Det gör att vi kan behålla fler av våra kompetenta medarbetare, göra färre rekryteringar och använda mindre inhyrd personal. Det minskar våra kostnader betydligt. Arbetsmiljön är väldigt viktig för oss och bra medarbetare med god hälsa ger en högre produktivitet.

Tidsbesparande

Våra avdelningschefer och medarbetare upplever att det är enkelt att använda Timegrip. Data överförs smidigt i systemets huvudprocesser. Vardagen har förenklats och det innebär en stor kostnadsbesparing att inte behöva ägna tid åt löneberäkningar.

Timegrip är helintegrerat med våra lönesystem med import av masterdata och export av löneunderlag.

Fördelen med automatiseringen är att olika avdelningar slipper dubbelkontrollera uppgifter manuellt. Det är bara att ”trycka på knappen” så är hela löneprocessen avklarad utan besvär. Att lönerna blir korrekta varje gång är viktigt för både XXL och våra många anställda.

Nöjda anställda

Att använda mobilappen tillhör vardagen för alla våra anställda, och de förväntar sig att ha en app där de kan sköta de uppgifter som Timegrip hanterar. Timegrip uppfyller de krav de ställer på oss som arbetsgivare eftersom det är en modern kommunikationsform som ger de anställda en bättre balans mellan arbete och fritid.

Den Timegripservice vi använder är anpassad till lagerdrift och vårt driftsläge samt våra olika kollektivavtal, vilket gör allt enklare. Systemet har ett antal rapporter vi använder dagligen, och är även integrerat med flera av våra andra IT Systems.

Vi finner att Timegrip som leverantör är lyhörd för oss som kund, och de levererar anpassningar på beställning när vi har nya behov.

Lars Lotherington

European Warehouse Manager XXL Sport & Villmark