fbpx

Enterprise

Timegrip Enterprise är en tjänst som helt anpassas till de behov ni har och levereras därför som ett projekt. Vi har levererat över 500 projekt och våra Enterprisetjänster används i mer än 12 länder. Alla våra Enterprisetjänster levereras på det lokala språket.

Exempel på anpassningar som kan göras:

 • Bemanningsperioder som avviker från kalendermånad enligt de arbetsmiljölagar som gäller i det aktuella landet eller era kollektivavtal.
 • Avvikande löneperioder och beräkningsunderlag baserat på företagets löneprocess.
 • Löneregler för beräkning av löneunderlag i enlighet med företagets lönemodell och anställningsavtal.
 • Rapporter anpassade till företagets unika måltal och redovisningsperioder.
 • Aviseringar och blockeringar som förhindrar att bemanning planeras på ett sätt som bryter mot lokala arbetsmiljölagar, anställningsavtal eller kollektivavtal.
 • Rutiner för uppsägning eller annat som är unikt för ert företag.
 • Integration med HR-system eller lönesystem för automatisk import av personal-masterdata till Timegriptjänsten.
 • Integration med produktivitetssystem, Business Intelligence-system eller datalager för att hämta data från Timegrip, eller för att visa företagets unika måltal i Timegrip, eller i kombination med data från Timegriptjänsten.
 • Integrationer görs med hänsyn till de funktioner som tredjepartssystemet erbjuder. Det kan ske asynkront med äldre CSV-filer som ”scheduled tasks” eller synkront genom att man använder Timegrips stora API-bibliotek.

Timegrip Enterprise-projekt.

Timegrip-projekt levereras av våra erfarna och kunniga projektledare och IT-konsulter. En gemensam projektplan för båda parter säkerställer att projektet levereras i tid och enligt budget. Enterprise-projekt levereras i sin helhet på digitala samarbetsplattformar och de olika projektfaserna är:

 • Initiering och planering tillsammans med kund
 • Analys och designfas
 • Utformning av tjänst och avtalade anpassningar
 • Teknisk och funktionell test
 • Kundtest
 • Kundgodkännande och implementering
 • Godkännandeperiod
Ansatt Leder

Fördelar för anställda

 • In- och utstämpling via appen
 • Scheman uppdateras i realtid
 • Ansök om ledighet, byt arbetspass och se lediga pass i appen
 • Större förutsägbarhet
 • Möjlighet att påverka sina egna arbetsscheman

Fördelar för chefer

 • Komplett system för schemaläggning och tidregistrering
 • Enkel löneberäkning
 • Förenklar arbetsdagen i enlighet med företagets bestämmelser
 • Hjälper chefer att följa lagar och regler

Funktioner i Timegrip Enterprise

Stämpelklocka mobilapp för iPhone och Android

Låt dina anställda få digital stämpelklocka i mobilen. Stämpla in och ut på jobbet i...

Tidsregistrering och tidrapportering

Är du trött på timlistor i Excel och att räkna ut vad dina anställda ska ha i lön?...

Kommunikation

Kommunicera enkelt med dina anställda i Timegrip via meddelanden och anslagstavlan.

TGPool

Med TGPool kan anställda ta emot info om lediga arbetspass från flera avdelningar, utan...

Personalliggare

Alltid uppdaterad personalliggare.

Schemaläggning – Ett effektivt sätt för planering och organisering

Timegrip har flera funktioner som förenklar och effektiviserar schemaläggningen.

Budget

Importera omsättning, löner och tidbudgetar till Timegrip och ta fram måltal automatiskt.

Måltal

Håll koll på produktivitet, lönsamhet och tidsförbrukning

Integrationer

Vi har erfarenhet av och stöd för integration med många olika system.

Frånvarohantering

Hantera semester och frånvaro. Sjukfrånvaro och uppföljning beräknas automatiskt med...

Rapportering

Få detaljerad information om tidsförbrukning, sjukfrånvaro och löner.

Eventkalender

Få en överblick över kommande event med eventkalendern.

Anställningsavtal med e-signering

Elektroniskt signerade anställningsavtal med avtalsarkiv.

Aviseringar och chefsstöd

Låt Timegrip hjälpa dig att schemalägga i enlighet med arbetsmiljölagen och andra lagar.